Granülasyon Teknolojileri

Üretim işlemleri tamamlanmış olan doğal gübre karışımlarının ilk hali ince toz formundadır. Gübreyi bu halde toprağa homojen olarak verebilmek hemen hemen imkansızdır.

Gerek rüzgarla savrulma ve gerekse akışkanlığın bu haliyle çok düşük olması ve uçuşma nedeniyle de çalışan insanların sağlığı açısından da olumsuz etkileri olacağından, toz halindeki bu karışımın 1 ile 4 mm arasında sağlam yapılı taneciklere dönüştürüldükten sonra kullanıma sunulması gerekmektedir.

Başlangıçta toz formunda olan gübrenin sağlam yapılı, fakat toprağa atıldığında kolay çözülen taneciklere dönüştürme işlemine GRANÜLASYON İŞLEMİ adı verilir.

Granülasyon işlemi: yaş sistem (peletleme) ve KURU GRANÜLASYON olarak adlandırılan iki sistemle yapılır.

Yaş sistemde : ürün, su ve diğer bağlayıcı özelliği olan sıvılarla önce akıcı süspansiyon veya kıvamlı hamur haline getirilir.

Akıcı süspansiyon haline getirilen malzeme, altından sıcak hava üflenen yüksek kulelerden aşağıya doğru püskürtülerek taneciklere ayrıştırılır. Aşağıya doğru düşen tanecikler ters akım olarak gelen sıcak havanın etkisiyle kuruyarak kulenin altında toplanırlar. Bu systeme genelde Spray Dryer granülasyon sistemi adı verilir.

Diğerinde ise kıvamlı hamur haline getirilen malzeme, extruder vasıtasıyla preslenerek istenilen boyutlarda peletler halinde kesildikten sonra, akışkan yataklı kurutucularda veya çeşitli tiplerdeki konveyör fırınlarda yine sıcak hava etkisiyle kurutularak bünyesindeki suyu uçurulur.

her iki halde de hem malzemenin ön hazırlığı esnasında hem de taneciklerin kurutulması esnasında oldukça yüksek oranlarda elektrik ve doğalgaz harcaması yapılır.

Ayrıca bu sistemle üretilen gübre granülleri kurutulduktan sonra da yumuşak bir yapıda olduğundan, gerek paketleme ve gerekse sevkiyat esnasında çoğunluğu parçalanarak tekrar toz formuna geçer.

UZMAN EKİBİMİZE DANIŞIN

Ücretsiz danışmanlık almak istiyorsanız, lütfen formu doldurarak başlayın: